Liikunnanohjaus

Ergo Pro tarjoaa monipuoliset ryhmäliikuntaohjaukset asiakasyritysten tiloissa. Kokeneiden ammattiohjaajien vetämänä harjoittelu on tehokasta ja turvallista. Säännöllisellä liikunnalla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja vähennetään sairauspoissaoloja.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara!